Wat gebeurt er tijdens het incassotraject?

Als u meer wilt weten over wat er tijdens het incassotraject gebeurt, klik dan op de afbeeldingen hieronder. Hier vindt u informatie over iedere fase. Dit is een algemeen traject, uitzonderingen daargelaten.
WIK brief
Binnen 14 dagen te betalen nadat de brief bij u bezorgd is

WIK brief

Lees meer
WIK brief

Ondanks eerdere aanmaningen van onze opdrachtgever, is er nog steeds sprake van een vordering die nog niet is betaald. Mocht u het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen nadat de brief bij u bezorgd is betalen, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan Lindorff. 

1e aanmaningsbrief

1e aanmaningsbrief

Lees meer
1e aanmaningsbrief

De 1e aanmaningsbrief wordt verstuurd nadat de vordering (nog) niet is voldaan tijdens de WIK periode. Naast de hoofdsom worden er ook buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht.

2e aanmaningsbrief

2e aanmaningsbrief

Lees meer
2e aanmaningsbrief

Deze brief wordt verstuurd als wij na de 1e brief nog steeds geen betaling van u aan Lindorff ontvangen is. Of wanneer u geen contact met ons heeft opgenomen voor het treffen van een betalingsregeling.

Sommatie

Sommatie

Lees meer
Sommatie

Deze brief ontvangt u wanneer u niet reageert of betaalt op onze eerdere verzoeken.

Mogelijke overdracht aan deurwaarder

Mogelijke overdracht aan deurwaarder

Lees meer
Mogelijke overdracht aan deurwaarder

Als blijkt dat er nog steeds geen volledige betaling is ontvangen of dat er geen betalingsregeling is getroffen, dan bestaat de mogelijkheid dat uw vordering wordt overgedragen aan een deurwaarder. U ontvangt van de deurwaarder dan een dagvaarding met daarin de datum waarop u voor de kantonrechter moet verschijnen. Als de kantonrechter u veroordeelt tot betaling, dan zullen de proceskosten naast de oorspronkelijke schuld ook bij u in rekening worden gebracht.