Het gaat altijd om mensen

Het gaat altijd om mensen

Om er zeker van te zijn dat we uw klanten op de juiste manier benaderen werken we met persona’s. De persona’s zijn gebaseerd op data en feiten en geven een karakterisering van een bepaald type klant. De combinatie van onderzoek en ervaring heeft ons in staat gesteld deze persona’s te creëren.

Elke persona vertegenwoordt een klantengroep. Elke klantengroep hebben we een naam en identiteit gegeven in combinatie met karakteristieken welke die groep vertegenwoordigen.

Waarom is dat nuttig?

Werken met persona’s stelt ons in staat onze producten en diensten in te richten op basis van de wensen van de klant. We realiseren ons dat we onze incassostrategie hier op af moeten stellen en innovatief moeten blijven. Met behulp van persona’s kunnen we gericht communiceren en op maat gemaakte boodschappen realiseren die relevant zijn voor de situatie van de specifieke klant. Dit doordat we de behoeften, normen, waarden en realiteiten van uw klanten begrijpen en weten we hoe we ze betrokken kunnen houden. 

De persona's helpen ons bij het definiëren van de kernbehoeften van klanten met een betalingsachterstand. Door na te denken over de behoeften van de fictieve persona zijn we beter in staat af te leiden wat een echt persoon in achterstand graag zou willen.

/media/1047/lindorff_the-young_04_2400x1600.jpg

De persona’s helpen ons bij ons bewustzijn van de mensen achter de cijfers.