Het gaat altijd om mensen

Om er zeker van te zijn dat we uw klanten op de juiste manier benaderen werken we met persona’s. De persona’s zijn gebaseerd op data en feiten en geven een karakterisering van een bepaald type klant. De combinatie van onderzoek en ervaring heeft ons in staat gesteld deze persona’s te creëren.

Elke persona vertegenwoordt een klantengroep. Elke klantengroep hebben we een naam en identiteit gegeven in combinatie met karakteristieken welke die groep vertegenwoordigen.

Waarom is dat nuttig?

Werken met persona’s stelt ons in staat onze producten en diensten in te richten op basis van de wensen van de klant. We realiseren ons dat we in onze incassostrategie hier op moeten afstellen en innovatief moeten blijven. Met behulp an persona’s kunnen we gericht communiceren en op maat gerichte boodschappen realiseren die relevant zijn voor de situatie van de specifieke klant. Omdat we de behoeften, waarden en normen en realiteiten van uw klanten begrijpen en weten we hoe we en betrokken kunnen houden. 

Ze helpen ons in het definiëren van de kernbehoeften van klanten met een achterstand.

Door na te denken over de behoeften van de fictieve persona zijn we beter in staat af te leiden wat een echt persoon in achterstand graag zou willen.

De perona’s helpen ons om mensen achter de cijfer op de hoogte houden.
De persona’s helpen ons bij ons bewustzijn van de mensen achter de cijfers.

De tweede reden ligt in het feit dat we veel ervaring en kennis hebben over het betaalgedrag van mensen, hierdoor weten we wat hen drijft en wanneer ze getriggerd zijn om hun openstaande gelden terug te betalen. Dit maakt ons een effectieve credit management partner. Doordat we onze strategiën differentiëren en toespitsen op specifieke klantengroepen behalen we snel en blijvend resultaat. Belangrijk is dat we hierin rekening houden met de omstandighden van mensen.

We waarderen het vertrouwen u als opdrachtgever in ons plaatst wanneer u ons vraagt om uw klantrelaties te beheren. Soms doen we dit vanuit onze eigen naam als Lindorff en soms als verlengstuk van uw organisatie white labeled. Hoe dan ook, we maken gebruik van gedifferentieerde en behulpzame strategiën. Onze klanttevredenheidscores bevestigen dat uw klanten die ook echt waarderen. Ga het gesprek met ons aan over outsourcing van uw credit management processen.

Our approaches are differentiated to suit each of the customer groups
Onze benadering is gedifferentieerd om iedere klantgroep op de juiste wijze te kunnen bereiken.