Het gaat altijd om mensen

Om er zeker van te zijn dat we uw klanten op de juiste manier benaderen werken we met persona’s. De persona’s zijn gebaseerd op data en feiten en geven een karakterisering van een bepaald type klant. De combinatie van onderzoek en ervaring heeft ons in staat gesteld deze persona’s te creëren.

Elke persona vertegenwoordigt een klantgroep. Elke klantgroep hebben we een naam en identiteit gegeven in combinatie met karakteristieken welke die groep vertegenwoordigen.

Waarom is dat nuttig?

Werken met persona’s stelt ons in staat onze producten en diensten in te richten op basis van de wensen van de klant. We realiseren ons dat we onze incassostrategie hier op af moeten stellen en innovatief moeten blijven. Met behulp van persona’s kunnen we gericht communiceren en op maat gemaakte boodschappen realiseren die relevant zijn voor de situatie van de specifieke klant. Dit doordat we de behoeften, normen, waarden en realiteiten van uw klanten begrijpen en weten we hoe we ze betrokken kunnen houden. 

De persona's helpen ons bij het definiëren van de kernbehoeften van klanten met een betalingsachterstand. Door na te denken over de behoeften van de fictieve persona zijn we beter in staat af te leiden wat een echt persoon in achterstand graag zou willen.

De perona’s helpen ons om mensen achter de cijfer op de hoogte houden.
De persona’s helpen ons bij ons bewustzijn van de mensen achter de cijfers.

De tweede reden ligt in het feit dat we veel ervaring en kennis hebben over het betaalgedrag van mensen, hierdoor weten we wat hen drijft en wanneer ze getriggerd zijn om hun openstaande gelden terug te betalen. Dit maakt ons een effectieve credit management partner. Doordat we onze strategieën differentiëren en toespitsen op specifieke klantengroepen behalen we snel en blijvend resultaat. Belangrijk is dat we hierin rekening houden met de omstandigheden van mensen.

We waarderen het vertrouwen dat u als opdrachtgever in ons plaatst wanneer u ons vraagt om uw klantrelaties te beheren. Soms doen we dit vanuit onze eigen naam als Lindorff en soms als verlengstuk van uw organisatie (white labeled). Hoe dan ook, we maken gebruik van gedifferentieerde en behulpzame strategieën. Onze klanttevredenheidsscores bevestigen dat uw klanten die ook echt waarderen. Ga het gesprek met ons aan en bespreek vrijblijvend de mogelijkheden. 

Our approaches are differentiated to suit each of the customer groups
Onze benadering is gedifferentieerd om iedere klantgroep op de juiste wijze te kunnen bereiken.