Top 5 credit management trends in 2017

Gedurende 2016 hebben we enkele spannende ontwikkelingen in de credit management business gezien en het ziet ernaar uit dat we kunnen verwachten dat in 2017 hetzelfde patroon zal blijven aanhouden. Hier zijn onze 5 toptrends voor dit jaar.

Trend 1: Credit management speelt een belangrijkere rol in de ervaring van de klant
In 2016 zijn technologiegedreven nieuwkomers markten blijven ‘disrupten’ en ontdekten zij nieuwe manieren om winst te behalen. Deze ontwikkeling zet zich waarschijnlijk voort gedurende 2017, zelfs op het gebied van credit management. Het zal belangrijker dan ooit zijn om alert en gericht op de beleving en tevredenheid van de klant, door de waardeketen heen, te blijven. We zullen, natuurlijk, zorgdragen voor onze core business als prefessionele speler in de credit management-sector, maar om succesvol te blijven moeten we ook slimme oplossingen aanbieden die het verloop van eindklanten verminderen en de loyaliteit voor onze klanten doen toenemen.

Trend 2: Gegevens-gestuurde controle van kosten en risico's
Automatisering en gegevens-gestuurde processen zullen in 2017 nog belangrijker worden. Zoals we vorig jaar hebben gezien worden processen in steeds hogere mate geautomatiseerd: een goed voorbeeld hiervan is het vaststellen van kredietlimieten gebaseerd op klantgegevens in plaats van persoonlijke interviews en beoordeling door een consultant. Dit is niet alleen gemakkelijker voor de klant, het verlaagt tevens uw kosten. Dit is slechts een voorbeeld van hoe slim en innovatief gebruik van gegevens gebruikt kan worden bij het creëren van meer efficiënte winstbronnen terwijl de klanttevredenheid toeneemt. In staat zijn om bovenop de digitale transformatie te blijven, terwijl onze business midden in deze verandering zit, zal in het komende jaar cruciaal blijven.

Trend 3: Gepersonaliseerde betaling
Velen van ons kopen in toenemende mate online en als consument heeft u vast wel eens goederen, diensten en abonnementen gekocht gebruik makende van uw pc, tablet of smartphone. De keerzijde van deze ontwikkeling is dat terwijl doelmatigheid en snelheid geboden worden, online transacties er ook toe kunnen leiden dat klanten minder inzicht hebben in hun financiële verplichtingen, en dat de waarschijnlijkheid van ‘vergeten te betalen’ (schuld) toeneemt. Zich bewust zijn van dergelijke kwesties en de mogelijkheid bieden van duurzame betaalplannen zijn daarom erg belangrijk.

De sleutel tot succesvolle incasso is om een volledige beoordeling te verkrijgen van alle online verplichtingen en om een gepersonaliseerd betaalplan te maken in samenspraak met de klant. Samen moet er bepaald worden wat er per maand betaald kan worden. Het is belangrijk om op te merken dat persoonlijk het sleutelwoord is, aangezien de online klant een individuele behandeling verwacht. De waarschijnlijkheid dat klanten zich aan hun betaalplan houden (en niet tot wanbetaling overgaan) stijgt wanneer zij zich echt betrokken voelen.

Trend 4: Klantcontact op maat
In 2017 zal het nog belangrijker worden om zich op de juiste tijd, op de juiste manier en met het juiste bericht op de klant te richten. Klanten, in het bijzonder diegenen die geld schuldig zijn, kunnen moeilijk te bereiken zijn. Soms kunnen ze bang zijn om de telefoon op te nemen of om een brief van een incassobedrijf te openen maar in veel gevallen kan het ook zijn dat ze er de voorkeur aan geven om niet dezelfde communicatiemiddelen te gebruiken die u gebruikt. Een voorbeeld is de poging om jongeren te bereiken met papieren brieven – terwijl ze eigenlijk de voorkeur geven aan e-mail en/of sms. Erachter komen aan welke kanalen de kant de voorkeur geeft en het opzetten van op maat gemaakte klantcontactprocessen zijn een belangrijk onderdeel van het vereffenen van een schuld en toenemende klanttevredenheid.

Trend 5: Predictive analytics en gepaste acties
Wat betreft credit management is voorkomen altijd beter dan genezen. Het creëren van klantprofielen gebaseerd op verfijnde data-analyse kunnen betalingsproblemen in een vroegtijdig stadium voorspellen en detecteren. Dit staat u toe om in een eerder stadium preventieve maatregelen te nemen. Het is ook een belangrijk tool bij het vaststellen van uw klanttevredenheid, aangezien het de klant de ervaring van betrokkenheid en goede zorg geeft.

Wilt u meer weten over hoe we u kunnen helpen bij uw gepersonaliseerde klantproces? Neem vandaag contact met ons op.

/media/5635/lindorff-hq2017-8778_2400x1600.jpg

Kortom, als moderne credit manager zou u niet alleen naar de uiterste betaaldatum van een factuur moeten kijken. Dit is natuurlijk ook een belangrijke factor, maar u moet ook naar het algehele klantproces kijken.