Dit zijn wij

Al meer dan 100 jaar helpen wij mensen terug te keren naar een schuldenvrije situatie waarin verantwoorde uitgaven weer mogelijk zijn. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke expert op het gebied van credit management services.

Lindorff in het kort

Op 27 juni 2017 zijn Lindorff en Intrum Justitia gecombineerd om zo de toonaangevende leverancier op het gebied van credit management services te vormen.

Lindorff is opgericht in 1898 en biedt facturatie-, betalings- en incassodiensten aan alsmede de aankoop van schuldenportefeuilles. Intrum Justitia werd opgericht in 1923 en biedt diverse diensten aan, waaronder de aankoop van vorderingen, die zijn ontworpen om de cash flow en de winstgevendheid van haar klanten meetbaar te verbeteren.

Intrum Justitia en Lindorff zijn samen actief binnen 23 landen door heel Europa. Dit met een team van ongeveer 8.000 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een gezonde economie. Het gecombineerde bedrijf had in de twaalf maanden voor eind maart 2017 een omzet van 12,9 miljard SEK. Haar hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden. Intrum Justitia AB is genoteerd op Nasdaq Stockholm. Voor meer informatie, bezoek www.intrum.com of www.lindorff.com.

Meer lezen over onze financiële performance, bezoek onze “investor site”, deze is beschikbaar in het Engels.

Mikael Ericson, CEO van de combinatie van de Lindorff Group en Intrum Justitia.


Onze kernwaarden

Als bedrijf en als individuen zijn we trots op onze kernwaarden en daarom komen ze in ons dagelijks werk voortdurend terug. Samen werken we op deze manier aan een gezonde toekomst van Lindorff.

Lindorffers
Professional
Lindorffers
Customer oriented
Lindorffers
Performance oriented
Lindorffers
Caring

De toekomst van onze branche vormgeven

Fundamentele veranderingen vinden in onze branche sneller plaats dan ooit tevoren. Regulerende wetgeving gebaseerd op internationale wetten zijn van invloed op wat we wel en niet kunnen doen. De dynamiek in de markt en het betalingsgedrag verandert de verwachting van de consument en hoe wij communiceren met onze consumenten via digitale kanalen. Big data, social media en robotics zijn allemaal naadloos geïntegreerde oplossingen waar wij als Lindorff ook in mee moeten.

De FinTech industrie innoveert razendsnel. Wij als toonaangevende, onafhankelijke expert in de credit management markt zijn verplicht om oplossingen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat consumenten de controle krijgen over hun schuld.

ONZE INDUSTRIE WORDT GECONFRONTEERD MET ONTWRICHTENDE VERANDERINGEN. HET IS ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OM CONTINUE INNOVATIEVE VERANDERINGEN DOOR TE VOEREN WELKE BIJDRAGEN AAN VERBETERDE oplossingen

Wij streven ernaar om voorloper te zijn in de markt waarin wij ons begeven. We willen innovatief en grensverleggend zijn om de beste service te verlenen aan onze klanten. hierin zien we geen belemmeringen, wij zien kansen.

"Wij streven ernaar om standaard digitaal te werk te gaan. Daarbij zullen we er te allen tijde op gericht zijn om steeds betere diensten te leveren aan onze opdrachtgevers en hun klanten."

- Hannah Cook, SVP Group Digitalisation Program


De Lindorff manier

Wanneer wij een vordering ontvangen van onze opdrachtgever, weten wij dat zij op een snelle en verantwoorde manier hun geld willen ontvangen. Daarnaast is het belangrijk dat de consument na het incassotraject als gezonde klant terug kan keren naar onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers vertrouwen erop dat hun klanten loyaal blijven en niet overstappen naar een andere leverancier.

Bij Lindorff zijn wij trots op hoe wij op een maatschappelijk verantwoorde manier onze werkzaamheden uitoefenen. Wij streven ernaar om innovatief en operationeel effectief te opereren in onze branche.

Om er zeker van te zijn dat alle landen op 1 lijn zitten, hebben wij "Lindorff Business Practice Principles' ontwikkeld. Het doel hiervan is op de juiste manier onze zakelijke activiteiten uitvoeren als één Lindorff en medewerkers hiertoe aan te moedigen en te stimuleren.

Lees hier meer over “Lindorff’s Business Principles”

Om er zeker van te zijn dat alle landen op 1 lijn zitten, hebben wij een "Lindorff Business Practice Principles'.


Lindorff heeft het NVI keurmerk

NVI
De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incasso- ondernemingen. De leden van de NVI zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces gewaarborgd.

In de incassobranche zijn ruim 400 organisaties actief. Er is daarmee ook een grote verscheidenheid aan kwaliteit en  betrouwbaarheid. Minder dan 10% van deze 400 organisaties beschikt over het Incasso Keurmerk. Het Incasso Keurmerk gaat veel verder dan ISO normeringen en is, anders dan de regelgeving voor deurwaarders, specifiek gericht op de kwaliteit en professionaliteit van de incassodienstverlening. Lindorff voldoet aan de normen die zijn vastgelegd in het document “Cirteria Incassokeurmerk”.

Maatschappelijk verantwoord incasseren
Het Incasso Keurmerk biedt bedrijven en consumenten(organisaties) de zekerheid dat de incasso correct en zorgvuldig uitgevoerd wordt. Houders van het keurmerk staan daarbij voor maatschappelijk verantwoord incasseren. Een consument met een betalingsachterstand wordt op respectvolle wijze behandeld. De vordering wordt tegen zo laag mogelijke kosten geïncasseerd, met de mogelijkheid tot een betalingsregeling. Hoge gerechtelijke kosten worden daarbij zoveel mogelijk voorkomen. Lindorff streeft te allen tijde naar het vinden van een oplossing voor de consument in achterstand. Dit om de consument zo spoedig mogelijk terug te helpen naar duurzame financiële situatie.

Meer lezen over Lindorffs visie op Maatschappelijk verantwoord incasseren? Download hier onze brochure.

KIGID
Lindorff hanteert als lid van de NVI de klachtenprocedure conform de gedragscode van het NVI. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld, dan kunt u zich om die reden wenden tot het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). KIGID is een onafhankelijk instituut dat de klachten over de leden van de NVI afhandelt.

Het Incasso Keurmerk biedt bedrijven en consumenten de zekerheid dat de incasso correct en zorgvuldig uitgevoerd wordt.


Lindorff is geassocieerd lid van de VFN

Lindorff is een geassocieerd lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De VFN Nederland is de belangenvereniging van kredietaanbieders in Nederland en heeft als belangrijkste doel het bevorderen van een verantwoorde kredietverlening.

De VFN behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden en bevordert een gezonde ontwikkeling van de Nederlandse financieringsmarkt in het algemeen. Zij ziet het daarnaast als een van haar belangrijkste taken om zich in te zetten voor veilig, verantwoord en bewust lenen in Nederland. Dat betekent dat ze niet alleen haar leden, maar ook de consument goed informeert over consumptief krediet. De VFN-gedragscode biedt de consument in dat kader de garantie van heldere informatie en een verantwoord kredietaanbod.

Verantwoordelijkheid en transparantie
De VFN-kredietaanbieders hebben de verantwoordelijkheid de consument begrijpelijk en transparant te informeren en – als de consument dat wenst – te adviseren over wel of niet lenen en over de verschillende leenmogelijkheden. De consument kan pas een bewuste en weloverwogen keuze maken als hij of zij helder kredietinzicht heeft. Dat kredietinzicht start bij kredietinzicht van onze leden. Binnen Lindorff verdiepen wij ons continu in de wereld en ontwikkelingen van consumptief krediet. Wij streven er namens onze opdrachtgevers naar om de consumenten op de best mogelijke wijze bij te staan in het verhelpen van betalingsachterstanden, aflossen van schulden en het verwezenlijken van een stabiele financiële situatie.

Meer lezen? Bezoek dan de website van de VFN.

VFN

Wij streven er namens onze opdrachtgevers naar om consumenten op de best mogelijke wijze bij te staan in het verhelpen van betalingsachterstanden, aflossen van schulden en het verwezenlijken van een stabiele financiële situatie.